Homepage

Op deze site vindt u informatie over zorg na een beroerte in uw regio.

U krijgt antwoord op vragen als: Wat is een CVA? Wat zijn de doelen van de keten in uw regio? Welke organisaties zijn betrokken en wie coördineren de keten?

Een onmisbare bron van informatie als u wilt weten welke zorg u en uw naasten na een beroerte kunnen krijgen in uw directe omgeving.

Nieuws

28 april 2016
Woensdag 11 mei 2016 organiseren de afdelingen neurologie en revalidatiegeneeskunde een voorlichtingsavond voor patiënten en hun naasten over...
16 februari 2016
De Hartstichting investeert 6 miljoen euro in nieuw onderzoek naar een betere behandeling van beroerte. Het doel is dat meer patiënten overleven en...
21 januari 2016
Interessante CVA-artikelen onlangs verschenen in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en in Medisch Contact: Levenskwaliteit na CVA...